sd Zantac - Zantac over the counter vs prescription, Zantac side effects dark stool